Vastuuvarauma

Oheisen dokumentin tiedot ovat tarkoitettu havainnollistavaksi taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön.Oheiset tiedot, näkemykset, arviot ja laskelmat edustavat Nordic Bike Leasing Oy:n näkemystä tietojen toimituspäivänä. Oheiset tiedot ja näkemykset ovat muutettavissa ilman erillistä ilmoitusta vastaanottajalle. Asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta ja palvelusta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisenatai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Nordic Bike Leasing Oy ei ole eikä pyri toimimaan neuvonantajana verotuksen, kirjanpidon tai muun lainopillisen osalta. On vastaanottajan vastuulla aina varmentaa laskelmat ja voimassa olevat käytännöt omalta neuvonantajaltaan.

Lainsäädäntöä ja verotusta koskevat tiedot perustuvat Nordic Bike Leasing Oy:n käsitykseen voimassa olevasta lainsäädännöstä ja verotuskäytännöstä eikä Nordic Bike Leasing Oy vastaa lainsäädännön tai verotuskäytännön muutosten vaikutuksista tai verottajan yksittäisten ratkaisujen yhdenmukaisuudesta esitettyjen tietojen kanssa. Oheista esitystä ei tule jäljentää, jakaa tai julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordic Bike Leasing Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Palveluntarjoaja:
Nordic Bike Leasing Oy
Y tunnus: 3166182-1
info@nordicbikeleasing.fi">info@nordicbikeleasing.fi
+358 400 827 625
www.NordicBikeLeasing.fi